Skip to main content
Voorpagina tekst

Ans de Blaauw Zorgregie

Wanneer u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft, krijgt u ineens te maken met allerlei organisaties en met regels die continue veranderen. Ongetwijfeld loopt u tegen veel vragen aan: waar en bij wie moet u zijn, hoe kunt u de zorg het meest efficiënt regelen, hoe zorgt u dat alles met de verzekering goed geregeld is, hoe zit het met uw eigen bijdrage, wilt u een PGB (persoonsgebonden budget) of hoe kunt u dat aanvragen?

“Het is prettig wanneer iemand de juiste wegen kent en u de weg wijst”

Uw eerste ‘zorg’ is vanzelfsprekend dat uw persoonlijke situatie optimaal geregeld wordt. Dan is het prettig dat er iemand is die de juiste wegen in de wereld van de zorg kent en u daarin de weg wijst. Wanneer je een zorgvraag hebt, wil je immers niet de extra zorg hebben van alles wat er geregeld moet worden.

“Ans de Blaauw neemt u de extra zorg rondom het regelen van uw zorg uit handen”

Ans de Blaauw Zorgregie neemt u deze extra zorg uit handen. Als zorgregisseur zorgt zij voor de organisatie van al uw zorg. Of het nou gaat om het aanvragen van een PGB of een zorgaanvraag bij CIZ, WMO, de zorgverzekering of bureau jeugdzorg. Het regelen van passende zorg aan huis, het opstellen van een zorgplan of het verzorgen van de bijbehorende zorgadministratie. Ans de Blaauw adviseert én begeleidt, persoonlijk en op maat. Zodat u de juiste, passende zorg krijgt, tijdelijk of langdurig. Vanzelfsprekend geheel naar uw eigen wensen; U blijft de regisseur over uw eigen leven. Waar het om gaat is dat u, ondanks uw beperkingen, een zo normaal mogelijk leven kunt leiden.

“U blijft de regisseur over uw eigen leven”

Voor wie is zorgregie bedoeld?

Iedereen die een zorgvraag heeft en graag hulp krijgt bij de organisatie daaromheen, kan terecht bij Ans de Blaauw Zorgregie. Jong of oud, voor uzelf, uw partner, een kind of ouder.

Zoveel mensen zoveel wensen: elke situatie is anders. Als zorgregisseur is Ans de Blaauw er voor iedereen, waarbij haar persoonlijke motto is: “Kan niet bestaat niet. Voor elke situatie vind ik een passende oplossing, flexibel en creatief waar nodig.”

CONTACT

Ans de Blaauw
Postbus 11
6970 AA Brummen

Tel: 06 - 18 02 40 56

E-mail: 

Privacyverklaring

Social media

Beschermd wonen voor autistische zoon

Jan is een 21-jarige jongen met autisme, die nog altijd bij zijn ouders woont. De zorg wordt zijn ouders teveel, ook omdat het gedrag van Jan steeds moeilijker wordt. Zorgregie regelt een indicatie voor wonen, een mentor, bewindvoering en dagbesteding. Na een half jaar woont Jan in een kleinschalige beschermde woonvorm. Hij heeft het erg naar zijn zin. Zijn ouders zijn ontzorgt en genieten van het feit dat het goed gaat met Jan.

Ontlasting mantelzorger

Mevrouw K. woont thuis na een CVA. Haar echtgenoot verzorgt haar zo goed mogelijk, maar voor hem wordt het allemaal wat teveel. Zorgregie heeft een aanvraag gedaan voor een indicatie Wet Langdurige zorg en geregeld dat er inzet van twee zzp-ers thuis komt voor douchen en begeleiding. Ook wordt er twee keer per week dagopvang geregeld. Meneer K. wordt hierdoor ontlast en kan het op die manier nog lang volhouden voor zijn vrouw te zorgen.

Nachtzorg met spoed

Mevrouw K. komt thuis uit het ziekenhuis om te sterven. De familie wil een deel van de zorg zelf doen, maar kunnen 's nachts niets betekenen. Zorgregie zet nachtzorg in vanuit een terminale indicatie. Deze start dezelfde nacht al.